ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Въздействието на рекламите върху осведомеността на търговската марка Нестле

Обем: 67 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА МАРКА
1.1.ОСНОВНА РОЛЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕКЛАМАТА
1.1.1.Същност на рекламата и видове реклама
1.1.2.Рекламата като форма на комуникация
1.1.3.Функции, обекти, субекти и цели на рекламата
1.1.4.Роля на рекламата
1.1.5.Въздействие на рекламата
1.2.ОСВЕДОМЕНОСТ ЗА ТЪРГОВСКАТА МАРКА
1.3.ВЛИЯНИЕ НА РЕКЛАМАТА ВЪРХУ ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ТЪРГОВСКАТА МАРКА
ВТОРА ГЛАВА. ВЛИЯНИЕ НА РЕКЛАМАТА ВЪРХУ ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА ТМ НЕСТЛЕ
2.1.ФИРМЕН ПРОФИЛ НА НЕСТЛЕ
2.1.1.Кратка история на фирмата
2.1.2.Продуктов асортимент
2.2.РАВНИЩЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТ ЗА ТМ НЕСТЛЕ
2.3.АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА В НЕСТЛЕ
ТРЕТА ГЛАВА. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕКЛАМАТА В НЕСТЛЕ
3.1.НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ОСВЕДОМЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА ТМ НЕСТЛЕ
3.2.НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕКЛАМАТА ВЪВ ФИРМА НЕСТЛЕ-БЪДЕЩИ ПРОГНОЗИ И СТРАТЕГИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 220.00 лв.