ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Финансова стратегия на „Овъргаз холдинг” АД

Обем: 84 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
 
ПЪРВА ГЛАВА. Теоретични основи на фирмената финансова стратегия
1.1.Същност на финансовата стратегия
1.2.Етапи на разработването на финансовата стратегия
1.3.Фактори влияещи върху финансовата стратегия
ВТОРА ГЛАВА. Стратегическа финансова позиция на фирмата
2.1.Обща характеристика на „Овъргаз холдинг” АД
2.2.Анализ на външната среда
2.2.1.Анализ на рисковите фактори
2.2.2.Анализ на газовия сектор
2.3.Анализ на финансовото състояние на „Овъргаз холдинг” АД
2.4.Анализ на вътрешната среда
ТРЕТА ГЛАВА. Направления и насоки за развитие на „Овъргаз холдинг” АД
3.1.Тенденции на развитие на пазара на природен газ
3.2.Насоки за развитие на „Овъргаз” АД
3.3.Финансиране на фирмата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 220.00 лв.