ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Бизнес преговаряне, стратегии и тактики в условията на криза

Обем: 61 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА БИЗНЕС ПРЕГОВАРЯНЕТО
1.Същност на бизнеспреговарянето
2.Модели, стратегии и тактики в преговорния процес
2.1.Модели в преговорния процес
2.2.Стратегии, техники и тактики в преговорния процес
3.Специфика на воденето на преговори в мултикултурна бизнес среда
 
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА БИЗНЕС ПРЕГОВАРЯНЕ ВЪВ ФИРМА АЛМАРЕКС”  ЕООД
1.Представяне на “Алмарекс” ЕООД
2.Анализ на основната дейност на фирмата
3.Анализ на основните партньори на фирмата
4.Анализ на основните клиенти на фирмата
5.Анализ на основните конкуренти на фирмата
 
ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПРОЦЕСА НА БИЗНЕСПРЕГОВАРЯНЕ ВЪВ ФИРМА АЛМАРЕКС” ЕООД
1.Анализ на процеса на бизнеспреговаряне в “Алмарекс” ЕООД
2.Кризата като основа за промяна в бизнеса
3.Насоки за усъвършенстване процеса на бизнеспреговаряне
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 220.00 лв.