ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Планиране и бюджетиране на проекти

Обем: 70 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.Теоретична обосновка на планирането и бюджетирането на проекти
1.1.Същност и особености на проектите
1.2.Същност и значение на управлението на проекти
1.3.Основни елементи на проекта
1.4.Жизнен цикъл на проекта
1.5.Същност на планирането на проекти. Основни процеси на планиране
1.6.Методи за планиране на проекти
1.7.Същност и структура на проектния бюджет
 
II.Представяне процеса на планиране и бюджетиране на реален проект
2.1.Представяне на “X” ООД
2.2.Организационна структура на управление
2.3.Анализ на пазара
2.4.Анализ на продажбите в книжарница “X”
2.5.Насоки за повишаване на продажбите на фирмата
2.6.Процес на планиране на реален проект
2.6.1.Описание на водещата организация по проекта
2.6.2.Обосновка на проекта
2.6.3.Цели на проекта
2.6.4.Описание на проекта
2.6.5.Целева група
2.6.6.Дейности за изпълнение на проекта. Организация и управление
2.6.7.Екип на проекта
2.7.Бюджетиране на проекта
2.8.Устойчивост на проекта
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 230.00 лв.