ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Търговско-политически въпроси между България и Молдова

Обем: 19 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Обща информация за Република Молдова
2.Външна политика на Молдова
2.1.Основни аспекти във външнополитическата дейност
2.2.Политически отношения между България и Молдова
2.3.Сътрудничеството на България в областта на европейската интеграция на Молдова
3.Социално-икономическо развитие на Молдова
4.Основни характеристики на търговско-икономическите отношения между България и Молдова
4.1.Договорно-правна основа
4.2.Състояние в развитието на стокообмена между България и Молдова
4.3.Структура на стокообмена
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.