ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Визия, мисия и стратегия за развитие на фирма “НетСърф” ЕООД

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Представяне на фирмата
1.1.Основен предмет на дейност
1.2.Организационна структура на управление
1.3.Персонал
1.4.Мисия и визия на фирмата
2.Стратегически анализ на външната среда на фирмата
3.Стратегически анализ на вътрешната среда на фирмата
4.Цели на фирмата
5.Стратегия на фирмата
Заключение
Използвана литература


Цена: 40.00 лв.