ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Особености на застрахователния продукт /на примера на QBE International Insurance Limited – София/

Обем: 30 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.Теоретична част
1.Същност и особености на застрахователните продукти
2.Видове застрахователни продукти
II.Практична част
1.Представяне на застрахователна компания QBE – София
2.Мисия и цели на QBE – София
3.Услуги, предлагани от QBE – София
4.Организация и изпълнение на услугите, предлагани от QBE – София
5.Качество на услугата, предлагана от QBE – качество на обслужване
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.