ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на дейността на ЗПАД “Булстрад” по отношение на застраховка “Помощ при пътуване”

Обем: 23 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Имидж и пазарни позиции на ЗПАД “Булстрад”
1.1.Възникване и специализация
1.2.Акционери
1.3.Пазарен дял и търговска мрежа
1.4.Кратък-финансово счетоводен анализ
2.Продуктов анализ на застраховка “Помощ при пътуване” в ЗПАД “Булстрад”
2.1.Предмет на застраховка
2.2.Рискове, покривани от застраховката
2.3.Изключени от покритие рискове
2.4.Сключване и действие на застраховката
2.5.Застрахователна сума и лимит на отговорност
2.6. Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователно събитие
2.7.Обезщетение
3.Ситуационен анализ по отношение на застраховка “Помощ при пътуване” в ЗПАД “Булстрад”
3.1.Пазарна сегментация /клиенти на застраховката/
3.2.Анализ на конкуренцията на застрахователния пазар
3.3.Конкурентни предимства на застраховка на ЗПАД “Булстрад”
4.Препоръки за бъдещо развитие на ЗПАД по отношение на застраховка “Помощ при пътуване”
Използвана литература
Приложение


Цена: 35.00 лв.