ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на дейността на застрахователно акционерно дружество ЗАД "Армеец" по отношение на застраховка "Карго"

Обем: 23 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Имидж и пазарни позиции на ЗАД "Армеец"
1.1.Възникване и специализация
1.2.Акционери
1.3.Пазарен дял и търговска мрежа
1.4.Кратък-финансово счетоводен анализ
2.Продуктов анализ на застраховка "Карго" в ЗАД "Армеец"
2.1.Предмет на застраховка
2.2.Рискове, покривани от застраховката
2.3.Изключени от покритие рискове
2.4.Сключване и действие на застраховката
2.5.Застрахователна сума и лимит на отговорност
2.6.Взаимоотношения на страните при настъпване на застрахователно събитие
2.7.Обезщетение
3.Ситуационен анализ по отношение на застраховка "Карго" в ЗАД "Армеец" 
3.1.Пазарна сегментация /клиенти на застраховката
3.2.Анализ на конкуренцията на застрахователния пазар
3.3.Конкурентни предимства на застраховка "Карго" на ЗАД "Армеец"
4.Препоръки за бъдещо развитие на ЗАД по отношение на застраховка "Карго"
Използвана литература
Приложение 1
Приложение 2


Цена: 35.00 лв.