ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Иновационна стратегия на фирма “Олинеза” ООД

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Увод
2.Стратегическо управление на иновациите
2.1.Същност и задачи на иновационна стратегия
2.2.Иновационната стратегия на голямата фирма като част от интегрирана корпоративна стратегия
2.3.Оценка и ефективност на иновационната стратегия
3.Иновационна стратегия на фирма
3.1.Представяне на фирмата
3.2.Представяне на иновационен проект
3.3.Представяне на фирмена иновационна стратегия
3.3.1.Критерии за определяне степента на иновативност на реализираните във фирмата продукти и процеси
3.3.2.Интегрирана схема за управление на иновациите
3.3.3.Препоръки за иновационната дейност
Заключение
Използвана литература


Цена: 30.00 лв.