ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Реализиране на управленска стратегия /Стратегически мениджмънт/

Обем: 12 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
1.Кратка история на “Преслав 2001” ЕООД
2.Управленска стратегия4
3.Организационна структура на управление
3.1.Изграждане на ОСУ на фирмата
3.2.Характеристика на ОСУ
3.3.Анализ на взаимовръзките между отделните бизнес единици
4.Проблеми, възникващи при реализирането на управленската стратегия
5.Предложения за подобряване процеса на реализиране на управленската стратегия
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.