ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Програма за провеждане на маркетингово проучване на пазара на минерална вода /натурална минерална вода Велинград/

Обем: 19 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Осъществяване на маркетингово проучване
1.1.Формулиране на проблема, обекта и предмета на изследването
1.2.Цели на изследването
1.3.Методология на изследването
1.4.Анализ на данните от маркетинговото проучване
2.Изводи от проучването
Заключение
Използвана литература
Приложение /Анкета/


Цена: 40.00 лв.