ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Електронен бизнес. Основни категории. Е-търгове

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Поява, същност и развитие на електронния бизнес
2.Предимства и рискове за участниците в електронен бизнес
3.Основни категории електронен бизнес
4.Същност на Е-търговете
5.Правно регулиране на електронния бизнес – в интернационален и национален план
Заключение
Използвана литература


Цена: 35.00 лв.