ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Изучаване на бизнес идея

Обем: 25 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Резюме
1.Представяне на L’Oreal Paris
2.PISTEP анализ
2.1.Политико-правни условия
2.2.Икономически фактори
2.3.Социални фактори
2.4.Технологични изменения
2.5.Екологични фактори
3.Анализ на микросредата
4.SWOT анализ
5. 7 “С” анализ
6.Методи за предприемачески анализ
6.1.Интуитивно-креативни методи за предприемачески анализ
6.2.Аналитично-креативни методи за предприемачески анализ
6.3.Пазарно-ориентирани методи за предприемачески анализ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 50.00 лв.