ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Бизнес статистика

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2010 г.

Задача 1. Фирма за бутилиране на минерална вода произвежда 100 000 бутилки от 500 ml – на смяна. Тя е длъжна да прави метрологичен контрол на всяка своя партида готов продукт. Пълен -100% - ов контрол е скъп и затова в цеха за бутилиране се прави извадка.

.................

Задача 2. Производител на хартия се интересува от ефекта на избелване на целулозната маса, като в производствения процес могат да се използват 4 различни химични вещества. В лабораторни условия са проведени експерименти с цел установяване на ефекта от избелването и влиянието на фактора вид химично вещество. Резултатите от изследването са посочени в таблицата. Те са измерители на белотата на целулозната маса.

...................

Задача 3. В приложената по-долу таблица са представени данни за обема на дневните продажби Y [x 100000 хил. лв.] на верига от 10 магазина, съпоставени с броя на работещия в тях персонал х в [°С].

...................

Задача 4. В таблицата са представени данни за обема на продажбите на фирма “Симеонов & син” ЕООД по тримесечия.Цена: 50.00 лв.