ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Стратегически съюзи

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ
1.Същност на стратегическия съюзи основни характеристики
2.Фактори обуславящи създаването на международните стратегически съюзи
3.Цели на участниците в международен стратегически съюз
4.Предимства и недостатъци от участието в МСС
5.Видове стратегически съюзи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.