ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Планиране на дейността на туристическа фирма /на примера на хотел-ресторант “Кипарис”/

Обем: 28 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.Теоретична част
1.Понятие за фирмено планиране в туризма
2.Стратегия и политика на фирмата в туризма
3.Система за планиране на туризма
4.Технология на фирменото планиране в туризма
II.Практична част
1.Представяне на хотел-ресторант “Кипарис”
2.Мисия и цели на хотел-ресторант “Кипарис”
3.Анализ на външната среда
3.1.Анализ на макросредата
3.2.Анализ на микросредата
4.Анализ на вътрешната среда
5.SWOT анализ
6.Предприемаческа стратегия
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 45.00 лв.