ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на финансовите коефициенти на публично търгувани компании

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.Теоретична част
1.Методология за изчисляване на финансовите коефициенти
2.Алгоритъм за разработване на проекта
II.Практична част
1.Представяне на дружествата
1.1.Информация за Корпоративна търговска банка АД
1.2.Информация за Централна кооперативна банка АД
2.Анализ на финансовите показатели на оценяваните дружества
2.1.Анализ на финансовите показатели на КТБ АД
2.2.Анализ на финансовите показатели на ЦКБ АД
3.Изчисляване на пазарната цена на акция към съответните дати на оценката
4.Изчисляване на пазарните множители и сравнителен анализ на резултатите за анализираните компании
5.Определяне на пазарната капитализация
6.Определяне на пазарната добавена стойност (МVА)
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 45.00 лв.