ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на финансовото състояние на “Оловно-цинков комплекс” АД и препоръки за оптимизирането му

Обем: 20 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Представяне на “Оловно-цинков комплекс” АД
2.Вертикален и хоризонтален анализ на баланса и на отчета за приходи и разходи
3.Анализ на оборотния капитал и показателите за ликвидност на предприятието
4.Анализ на опасността от банкрут чрез модела на Алтмън (Z-коефициента на Алтмън)
5.Анализ на рентабилността на собствения капитал по модела “Du Pont”
6.Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала (WACC) на дружеството
6.1.Определяне на инвестирания капитал
6.2.Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала (WACC)
6.2.1.Определяне цената на собствения капитал
6.2.2.Определяне цената на дълга
6.3.Възвръщаемост на капитала (ROI)
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 


Цена: 45.00 лв.