ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Управление на маркетинговия микс на фирма “Магнум-Д” ЕООД

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Представяне на фирма “Магнум-Д” ЕООД
2.Анализ на маркетинговия микс
2.1.Анализ на продукта на фирмата
2.1.1.Анализ на основните марки4
2.1.2.Анализ на основните стокови групи
2.1.3.Характеристика на продукта на фирма “Магнум-Д”. Жизнен цикъл на продукта
2.2.Анализ на цената
2.3.Анализ на дистрибуцията
2.4.Анализ на промоцията
3.Анализ на клиентите
4.Бъдещо развитие на маркетинговия микс

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРАЦена: 35.00 лв.