ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Иновации в сегментирането на банковите клиенти

Обем: 20 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

УВОД
1.Сегментиране на пазара на финансовите продукти
1.1.Същност на пазарното сегментиране
1.2.Критерии за сегментиране на пазарите на финансовите продукти
2.Анализ на процеса на сегментиране на финансови услуги в ОББ
3.Характеристика и поведение на клиентските сегменти
3.1.Корпоративни клиенти
3.2.Среден и малък бизнес
3.3.Физически лица
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.