ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на компонентите в модела 7- S /на примера на “София Хотел Балкан” АД/

Обем: 12 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведениe
1.Представяне на “София Хотел Балкан” АД
2.Анализ на компонентите в модела 7 - S
2.1.Стратегия на управление
2.2.Структура на организациятаи стил на ръководство
2.3.Процеси в организацията
2.4.Персонал и квалификация на заетите
2.5.Споделени ценности
3.Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела
4.Изводи и препоръки
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 35.00 лв.