ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Микроикономика - задачи

Обем: 10 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Казус 1. Фирма “Светлина” произвежда един продукт и го предлага на конкурентен пазар. Стойността на част от нейните разходи в краткосрочен период е дадена в таблицата ……
 
А)Съставете Таблица 1, в която на базата на по-горните данни за всеки обем на производството изчислете и нанесете стойността на: постоянните разходи (FC); общите разходи (TC); средните постоянни разходи (AFC); средните променливи разходи (AVC); средните общи разходи (ATC) и пределните разходи (MC).
Б)Изразете графично динамиката на средните постоянни разходи (AFC); средните променливи разходи (AVC); средните общи разходи (ATC) и пределните разходи (MC). Анализирайте взаимосвързаните тенденции в промяната на тези разходи при нарастване на обема на производството.
В)Да предположим че фирмата продава всяко количество по пазарна цена Р = 460 лв. В нова таблица, изчислете и попълнете в съответните колони динамиката на общите приходи (TR), пределните приходи (MR) и печалбата на фирмата (Profit). Данните за общите разходи (TC) и пределните разходи (MC) пренесете от Таблица 1.
…………
Казус 2.В условията на икономическа криза настъпват промени в индивидуалното и пазарното търсене на стоките. Изберете пример за такива промени на пазар на конкретна стока (храна, облекло, бяла и черна техника, автомобили, жилища и др.). На базата на този пример:
1/Анализирайте факторите обуславящи настъпилите промени в търсенето на стоката
2/Разкрийте механизма, чрез който пазара се приспособява към равновесие (промени в количествата, в цената, в маркетинговата стратегия на фирмата и др.)
3/Направете вашите предложения относно бъдещото развитие на този пазар (в период от 6 месеца до 1 година) при евентуални сценария: излизане от кризата и задълбочаване на кризата.
 


Цена: 35.00 лв.