ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Състояние на пазара на труда в условията на криза /Икономика на труда/

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Промени в броя на регистрираните безработни през деветмесечието
на 2008-2009г.
2.Изменения в безработицата (брой, относителен дял, динамика)
2.1.Структура на безработицата
2.2.Динамика на безработицата
3.Равнище на безработица
4.Изменения в броя и структурата на обявяваните свободни работни места
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 30.00 лв.