ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Статистика - задачи

Обем: 5 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Първа задача 4.1. (стр.79) от учебника на проф.д.ик.н. Н. Величкова
 
1.Определете средната възраст на 11 работници от една фирма, които при наблюдението са показали следните индивидуални значения на признака: 24, 37, 50, 60, 25, 33, 37, 52, 44, 30, 40.
 
Втора задача 8.1. (стр.223)
 
2.Мениджърът по персонала на една фирма желае да установи дали образованието е фактор, който статистически значимо обуславя индивидуалното изпълнение на трудовите норми на работниците. За целта чрез прост случен безвъзвратен подбор е излъчена извадка от 50 работници, които имат следните резултати…..


Цена: 30.00 лв.