ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Статистика - задачи

Обем: 6 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Първа задача 4.6. (стр.86) от учебника на проф.д.ик.н. Н. Величкова
 
1.Изчислете медиана, квартили и мода за реда, съдържащ данни на повъзрастовото разпределение на 140-те работници от фирмата (зад.4.3)
 
Втора задача 6.13. (стр.162)
 
2.Деканът на един факултет от Университета за национално и световно стопанство желае да установи настъпило ли е изменение в относителния дял на студентите, които получават стипендии. Той е получил информация, че за учебната 2004/2005г. от 120 анкетирани студенти 48 са получавали стипендии, а за учебната 2005/2006г. от 100 случайно подбрани студенти 33 са получавали стипендии. Има ли основание деканът да твърди, че е намалял статистически значимо делът на студентите от поверения му факултет, които получават стипендии през учебната 2005/2006г. при риск за допускане на грешки от първи род, равен на 1%?
 


Цена: 30.00 лв.