ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Макроикономика - задачи

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.През 90-те години на миналия век икономиките на повечето от развитите западни страни се характеризират с умерено нарастване на равнището на цените, с увеличаване на съвкупното производство и с намаляване на нормата на безработица. Как можете да обясните тази ситуация от гл.т. на модела на макроикономическо равновесие “съвкупно търсене-съвкупно предлагане”. Илюстрирайте графично. Посочете кои фактори биха могли да доведат до ограничаване на нарастването на цените в подобна ситуация. Каква е икономическата цена, която трябва да се плати за ограничаването на инфлацията при действието на тези фактори?
 
2.Пресметнете личния разполагаем доход, личните потребителски разходи и спестяванията на вашето домакинство за последния месец. Съобразно жизнените си планове, разработете таблица и начертайте кривите на потребление и спестяване на Вашето домакинство при три различни варианта на личен разполагаем доход. Пресметнете средните и пределните склонности към потребление и спестяване в някои от трите случая. Как ще се променят функциите Ви на потребление и спестяване в избрания случай при поява на очаквания за бъдещо сериозно увеличение на доходите на член от Вашето домакинството. Илюстрирайте промяната графично.
 
3.Предполагаме, че националната икономика е в състояние на рецесия. Посочете какви мерки може да предприеме една типична централна банка с цел да стимулира съвкупното производство. Изобразете графично предизвиканите от тези мерки промени на паричния пазар, както и съответните изменения на стоковия пазар, като използвате модела на макроикономическо равновесие “съвкупно търсене - съвкупно предлагане” и модела на разходното равновесие.


Цена: 40.00 лв.