ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Ресурсна обезпеченост на Швеция

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Увод
1.Обща информация за Швеция
2.Икономически критерии
2.1.Ресурсна обезпеченост
2.2.Право на собственост
2.3.Информационно обезпечаване и регулиране на икономиката
3.Неикономически критерии
3.1.Политически фактор
3.2.Социален фактор
3.3.Културен фактор
3.4.Исторически фактор
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.