ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Климатични ресурси и развитие на туризма в община Несебър

Обем: 21 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Обща характеристика на община Несебър
2.Анализ на развитието на туризма в община Несебър
2.1.Туристически ресурси
2.2.Инфраструктура
2.3.Суперструктура
3.Маркетингови позиции на община Несебър
4.SWOT анализ на община Несебър като туристическа дестинация
5.Визия, цели и стратегии на община Несебър за развитие на туризма
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.