ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Задачи по финанси

Обем: 11 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.Семестриален изпитен казус №1
За 2009г. фирма “Нора” АД, гр. София е реализирала продажби в размер на 70000 лв.
 
1.Да се направи финансов анализ на актива на баланса
2.Да се изчислят чистите оборотни капитали на фирмата
3.Да се изчислят коефициентите за ликвидност и да се направи анализ на резултатите
4.Да се анализира възвръщаемостта на капитала на фирмата
 
II.Семестриален изпитен казус №2
За 2009г. фирма “Вълна”АД, гр. София е реализирала продажби в размер на 100 000 лв.
 
1.Да се направи финансов анализ на пасива на баланса
2.Да се изчислят постоянните капитали на фирмата и да се анализира капиталовата структура
3.Да се изчислят коефициентите за финансовата независимост на фирмата
4.Да се анализира възвръщаемостта на капитала на фирмата
5.Да се анализира рентабилността на фирмата


Цена: 40.00 лв.