ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Кредитен процес /Пари, банки и капиталови пазари/

Обем: 15 стр.

Изготвена: 2006 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД
1.Същност и видове банков кредит
2.Същност и етапи на кредитния процес
2.1.Необходими документи за предоставяне на кредит
2.2.Анализ на кредитоспособността на кредитоискателя
2.3.Финансов анализ на фирмата-кредитоискател
2.4.Отпускане на кредита
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.