ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Управление на външните и вътрешните комуникации на фирмата /на примера на ТNТ България/

Обем: 18 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Представяне наТNТ България
2.Управление на външните и вътрешните комуникации на фирмата
3.Таргет (целеви) групи на външни комуникации
4.Планиране и организация на комуникациите
4.1.Реклама
4.2.Връзки с обществеността
4.3.Насърчаване на продажбите
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 40.00 лв.