ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Обосновка на стратегически решения на основата на ситуационен анализ и диагностика на бизнессредата на фирмата

Обем: 19 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.Теоретична част
1.Ситуационен анализ и диагностика на бизнессредата на фирмата
1.1.Вътрешна среда на организацията
1.2.Външна среда на организацията
1.3.SWOT анализ
2.Формиране на стратегията
II.ПРАКтична част
1.Представяне на фирма Деспред АД
2.Ситуационен подход за анализ на фирмата
2.1.Вътрешна среда на фирмата
2.2.Външна среда на организацията
3.SWOT анализ
4.Стратегически решения на фирмата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.