ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Мотивация на работниците в месокомбинат “Тракия”

Обем: 10 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.По какъв начин и в каква степен мотивационната политика на Стоян Иванов удовлетворява потребности от йерархията на Маслоу?
2.Обяснете успеха с използване на мотивационната теория на очакванията!
3.Бихте ли желали да работите във фирма с подобна система за заплащане? Обосновете своя отговор!
4.На кои фактори от теорията на Херцберг концентрирал вниманието си Стоян Иванов – хигиенни или мотивационни? Докажете го!
5.Охарактеризирайте системата за възнаграждение в месокомбината. Намирате ли пропуски – какви? Бихте ли могли да направите предложения за усъвършенстване? Посочете ги!
6.Възможен ли е успех на подобна мотивационна програма във фирми от други отрасли? А в нематериалното производство?
Заключение


Цена: 30.00 лв.