ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Връзки с обществеността, реклама и пропаганда – някои сравнения и разлики

Обем: 14 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

УВОД
1.Връзки с обществеността, реклама и пропаганда – сравнителни характеристики
2.Пъблик рилейшънс като част от интегрираните маркетингови комуникации
3.Провеждане на интегрирана маркетингова комуникация на фирма Меско ООД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.