ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Външнотърговски режим на България при прехода към пазарна икономика - развитие и особености

Обем: 19 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Външнотърговски аспекти на присъединяването на България към ЕС
1.1.Прилагане на митническата тарифа на ЕС
1.2.Привеждане на действащите международни договори в съответствие с правото на ЕС
1.3.Прилагане на общата система за преференции на ЕС
1.4.Прилагане на инструментите на ЕС за търговска защита
1.5.Други изменения в търговския режим
2.Присъединяването на България към СТО
3.Анализ на търговията на България със страните от ЕС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.