ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на ефективността на “Пивоимпекс” АД

Обем: 21 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Представяне на фирмата
2.Анализ на ефективността на “Пивоимпекс” АД
2.1.Вертикален и хоризонтален анализ на собствения капитал и пасивите в баланса
2.2.Анализ по модела ДюПонт
2.3.Анализ по модела на Алтмън
2.4.Анализ на възвращаемостта на инвестирания капитал (ROIC)
3.Изводи и препоръки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 40.00 лв.