ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на маркетинговата дейност на фирма L’Oreal Paris

Обем: 20 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Представяне на L’Oreal Paris
2.Анализ на пазара
2.1.Анализ на отрасъла
2.2.Анализ на потребителите
2.3.Анализ на конкурентите
3.Анализ на маркетинговия микс на LOreal Paris
3.1.Продукт
3.2.Цена
3.3.Промоция
3.4.Дистрибуция
4.SWOT анализ
5.Интернет присъствие
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 Цена: 35.00 лв.