ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Застраховането в туризма /на примера на “ДЗИ-Общо застраховане” АД/

Обем: 66 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА I.ЗАСТРАХОВАНЕТО като икономическа категория
1.Същност на застраховането
2.Функции, роля и място на застраховането в икономиката
3.Характеристика на застрахователния пазар
4.Застраховане на риска
ГЛАВА II.ЗАСТРАХОВАНЕТО В ТУРИЗМА
1.Същност и особености на застрахователните продукти
2.Застраховане на туристи
3.Видове туристически застраховки
4.Право на медицинска помощ в Европейския съюз
ГЛАВА III.АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В ТУРИЗМА НА “ДЗИ-Общо застраховане” АД
1.Представяне на “ДЗИ-Общо застраховане” АД
2.Анализ на застрахователния пазар
3.Анализ на застрахователната дейност на “ДЗИ - Общо застраховане” АД
4.Основни рискове пред “ДЗИ-Общо застраховане” АД
5.Анализ на туристическите застраховки
5.1.Застраховки в чужбина
5.2.Туристически застраховки, злополука и заболяване
5.3.Застраховка “Туризъм в България”
6.Изводи за застраховането в туризма
7.Бъдещи насоки за развитието на застраховането в туризма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ

 Цена: 220.00 лв.