ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Продуктова политика на фирмата (по примера на фирма Х)

Обем: 62 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
Увод
Глава първа. Теоретично-методологични аспекти на продуктовата политика
1.1.Същност на продукта
1.2.Видове продукти
1.3.Продуктова политика
1.3.1.Продуктов микс – същност и стратегии
1.3.2.Методи за вземане на решения за формиране и развитие на продуктовия микс
1.4.Етапи в процеса на разработване на нови продукти
Глава втора. Изследване на продуктовата политика на фирма Х АД
2.1.Представяне на фирмата
2.2.Анализ на предлаганите продукти на фирмата
2.3.Анализ на продуктовата политика
2.3.1.Анализ на факторите, които оказват влияние върху формирането на продуктовата политика
2.3.2.Продуктови цели и стратегии
2.3.3.Връзка на продукта с другите елементи на маркетинговия микс
2.4.Анализ на внедряването на новите продукти на фирмата
Глава трета. Насоки за усъвършенстването на продуктовата политика на фирмата
3.1.Бъдещо развитие на продуктовата политика на фирмата
3.2.Перспективи пред продуктовата политика на фирмата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 230.00 лв.