ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Автоматизирано работно място на счетоводния работник

Обем: 66 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
УВОД
Глава първа. Автоматизираното работно място на счетоводния работник – характеристика и възможности за изграждане
1.1.Обща характеристика на автоматизираното работно място
1.2.Счетоводната информация и възможности за нейната автоматизирана обработка
1.3.Видове режими за обработка на счетоводната информация
1.4.Изграждане на връзки и зависимости между отделните работни места
1.5.Контрол на счетоводната информация на работното място
 
Глава Втора. Възможности за изграждане на автоматизирано работно място във фирма “М-стил” ООД с програмен продукт Microinvest Делта
2.1.Обща характеристика на програмния продукт
2.2.Настройки на системата на работното място
2.3.Текуща експлоатация на информационната система на работното място
2.4.Експорт и импорт на данни от работното място
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 180.00 лв.