ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


От Европейска валутна система към Европейски паричен съюз

Обем: 81 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

УВОД
ГЛАВА I.Еволюция на валутната и парична интеграция на държавите от Западна Европа
1.Валутната интеграция на страните-членки на ЕИО
2.Европейска валутна система (1979г.)
2.1.Предпоставки за създаване на Европейската валутна система
2.2.Основни елементи и развитие на Европейската валутна система
ГЛАВА II.ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИЧЕН СЪЮЗ (1999г.)
1.Теория за оптималната валутна зона
2.Същност и ефекти на паричния съюз
3.Поетапно изграждане на Европейски паричен съюз
4.Принципи и институционална структура на Европейския паричен съюз
5.Перспективи за развитие пред Европейския паричен съюз
ГЛАВА III.ПРОБЛЕМИ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРИЧЕН СЪЮЗ
1.От паричен съвет към Европейски паричен съвет
1.1.Причини за въвеждане на паричния съвет в България
1.2.Характеристики и особености на паричния съвет в България
1.3.Паричната политика на БНБ при режима на паричен съвет в България
1.4.Роля и ефективност на паричния съвет в България
1.5.Етапи на присъединяване на България в Европейския паричен съюз
2.Паричните съвети в Източна Европа
3.Икономически и социални измерения на бъдещото членството на България в Европейския паричен съвет
3.1.Макроикономически измерения на членството
3.2.Микроикономически измерения в реалния сектор
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 


Цена: 280.00 лв.