ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Външната политика на Гърция и отношенията между България и Гърция

Обем: 73 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Увод
Глава Първа. Същност на външната политика. Външнополитически механизъм
1.Същност на външната политика
2.Интереси, цели и ефективност на външната политика
3.Външнополитически механизъм
4.Средства на външната политика. Дипломация
Глава Втора. Външната политика на Гърция в края на 80-те и през 90-те години
1.Вътрешнополитически промени в Гърция
1.1.Преходът към парламентарно управление – правителствата на Нова демокрация (1974-1981г.)
1.2.Социалните правителства на А. Папандреу (1981-1989г.)
1.3.Гърция през 90-те години
2.Фактори, влияещи при формирането на гръцката външна политика
3.Европейското направление на гръцката външна политика и гръцко-американските отношения
4.Балканската политика на Гърция
4.1.Особености на балканската политика на Гърция
4.2.Гръцко-българските отношения
5.Основни тенденции в развитието на икономиката на Гърция
Глава Трета. Външната политика на Гърция през първите години на XXI век и промените в гръцко-българските отношения
1.Вътрешнополитически промени в Гърция през първите години на XXI век
2.Отношенията на Гърция с ЕС в началото на XXI век
3.Балканската политика на Гърция в началото на XXI век
4.Промените в гръцко-българските отношения
5.Основни характеристики на търговско-икономическите отношения между България и Гърция
Заключение
Използвана литература


Цена: 300.00 лв.