ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проблеми на консултирането и съветването при деца от ромски етнос в детската градина

Обем: 71 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
Глава I. същност и Характерни особености на ромския етнос
1.История на ромите
2.Етническа идентичност
3.Култура и бит на ромите
3.1.Празници и обичаи
3.2.Ценностна система на ромите
3.3.Семейството и семейните отношения
ГЛАВА II. Състояние и проблеми на Образователната система на ромския етнос
1.Образователно ниво на ромския етнос
2.Училищни нагласи на ромските деца
2.1.Типове училища за ромите
2.2.Ромските общности и образователните нагласи на ромските деца
2.3.Видовете ромски семейства и образователните нагласи
2.4.Структурата на ромското семейство и образователните нагласи
3.Начини за разрешаване на проблемите в образованието на ромския етнос
3.1.Образователна интеграция
3.2.Добри методи и практики
Глава III.ИЗСЛЕДВАНЕ НА децата от ромски произход относно техните представи за семейство
1.Изследване на ромските деца в Обединено Детско Заведение, с.Каменар
1.1.Същност на изследването, цели и целева група
1.2.Резултати от изследването
1.3.Изводи от направеното изследване
2.Изследване на ромските деца в ЦДГ “Слънце” гр.Левски
2.1.Същност на изследването, цели и целева група
2.2.Резултати от изследването
2.3.План за действие за образователна интеграция на ромите
ГЛАВА IV.Насоки за повишаване на образователната интеграция на ромските деца
1.Фактори, влияещи върху социалното и психическото развитие на ромските деца
2.Направления за приобщаване
3.Ролята на семейството за приобщаване на децата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 

 Цена: 200.00 лв.