ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Възможности за въвеждане на маркетинговия подход и управлението на маркетинга във фирма Авалон ООД

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
УВОД
1.Анализ на маркетинговата среда на фирмата, възможности и проблеми на фирмено и на макроравнище
1.1.Оценка на факторите на макро и микросредата
1.2.Цели и стратегии на “Авалон” ООД
1.3.Състояние на маркетинговата организация
1.4.Състояние на използвания маркетингов инструментариум
2.Необходими условия за въвеждане на маркетинговия подход в “Авалон” ООД
3.Препоръки за подобряване на фирменото управление от гл.т. на маркетинга
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.