ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Електронен бизнес /по примера на Minch Norton/

Обем: 13 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Предполага се, че вие трябва да направите стратегическото планиране на тази компания. Изгответе план, в който се планират разходите и ползите за дейностите, свързани с онлайн бизнеса. Опишете каква стратегия сте подбрали и защо. Какъв е моделът на новия е-бизнес?
2.Какво трябва да направите, ако сте член от екипа на Minch Norton, за да разберете изискванията на вашите клиенти?
3.Определете етапите за преминаване към е-бизнес
4.Как трябва да се осъществи е-бизнес решението? (как да се определи функционалността, технологичната архитектура, интеграцията). Какви технически изисквания ще поставите?
5.Определете задълженията на персонала, отговорен за поддържане на сайта
6.Какво е необходимо да се направи, за да се гарантира лесната работа на потребителите на сайта
7.Дискутирайте каква реклама е подходяща за сайта на компанията
8.Ще участва ли сайта в партньорски програми? Обяснете вашия отговор
9.Какви възможности за плащане ще съществуват в сайта за електронен бизнес? Как се гарантира сигурността на плащанията?
10.Коя ще е следващата стъпка в бизнеса на Minch Norton?
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.