ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Планиране на одита на финансови отчети /Финансов одит/

Обем: 16 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
УВОД
1.Същност и значение на планирането на одита
2.Етапи на одита на финансовите отчети
3.Предварителни дейности по ангажимента
4.Процес на планиране на одита на ФО
5.Предварителни аналитични процедури
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 30.00 лв.