ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Какви положителни промени настъпиха в българската икономика след въвеждането на валутен борд /Управление на национ. развитие/

Обем: 17 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
1.Причини за въвеждане на паричния съвет в България
2.Особености на паричния съвет в България и сравнение с ортодоксалния модел на паричен съвет
3.Роля и ефективност на паричния съвет в България
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 35.00 лв.