ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Потенциал на туристическите ресурси в Рило-Пирински район за устойчиво развитие на района като туристическа дестинация

Обем: 19 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Въведение
2.Регионално развитие на района. Природни и антропогенни ресурси
2.1.Обща характеристика на регион Рила
2.2.Природни ресурси в Рила
2.3.Антропогенни ресурси в Рила
2.4.Обща характеристика на регион Пирин
2.5.Природни ресурси в Пирин
2.6.Антропогенни ресурси в Пирин
3.Анализ на туристическите ресурси в района и развитие на туризма
4.SWOT анализ на възможностите за развитие на екотуризъм в Рило-Пиринския туристически район
5.Стратегически насоки за развитие на района като туристическа дестинация
6.Разработване на туристически маршрут в избраната дестинация


Цена: 35.00 лв.