ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Разработване на маркетингов план на Месокомбинат Карлово АД

Обем: 68 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
УВОД
Глава първа. Теоретико-методическа обосновка на маркетинг планирането
1.1.Литературен обзор на маркетинг планирането
1.1.1.Планирането – процес на координация между целите и ресурсите
1.1.2.Технология на маркетинговото планиране
1.1.3.Основни проблеми при маркетинг планирането
1.2.Методика при разработване на маркетингов план
1.2.1.Структура на маркетинговия план
1.2.1.1.Резюме
1.2.1.2.Текуща маркетингова ситуация
1.2.1.3.SWOT анализ
1.2.1.4.Цели и задачи
1.2.1.5.Маркетингова стратегия
 
Глава втора. Разработване на маркетингов план на Месокомбинат Карлово АД
2.1.Представяне на Месокомбинат Карлово АД
2.2.Мисия и цели
2.3.Организация, структура и управление
2.4.Анализ на продуктовия асортимент на Месокомбинат Карлово
2.5.Анализ на ценовата политика на Месокомбинат Карлово
2.6.Анализ на пазара
2.6.1.Анализ на отрасъла
2.6.2.Анализ на клиентите
2.6.3.Анализ на конкурентите
2.6.3.1.Анализ на продуктовото портфолио
2.6.3.2.Анализ на ценовата политика
2.6.3.3.Анализ на дистрибуцията
2.6.3.4.Анализ на промоционалната политика
2.6.4.Анализ на дистрибуцията на Месокомбинат Карлово
2.6.5.Анализ на макросредата
2.7.Анализ на рекламната политика
2.8.SWOT анализ
2.9.Маркетингови цели и стратегии
2.10.Разработване на маркетингов план и програма за 2007г.
2.11.Матрица на отговорността
2.12.Маркетингов бюджет
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


Цена: 250.00 лв.